วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
Latest:
โรงเรียนวัดทับไทร

Month: เมษายน 2024

รอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนวัดทับไทร ยินดีต้อนรับ นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับไทร ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนวัดทับไทร คณ

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนวัดทับไทรขอขอบคุณนางบุษบา เหมะวิศัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทับไทรตลอดมา

โรงเรียนวัดทับไทรขอข

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนวัดทับไทร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2566 เฉลี่ยรวมสูงที่สุดในโรงเรียน ซึ่งมี 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดทับไทร ขอ

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนวัดทับไทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนชายประจำจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวัดทับไทรขอแ

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนวัดทับไทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวัดทับไทรขอแ

Read More