วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
Latest:
โรงเรียนวัดทับไทร
รอบรั้วกิจกรรม

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET (Ordinary National Educational Test) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทับไทร

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET (Ordinary National Educational Test) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทับไทร

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "รายวิชา ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทับไทร คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบคะแนน ระดับประเทศ ะเทศ กับระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน ภาษาไทย 79.56 00 57.30 คณิตศาสตร์ 22.26 41.31 29.96 วิทยาศาสตร์ 11.35 57.82 Abc 40.75 ภาษาอังกฤษ 17.07 50.91 37.32 13.59"

ไม่มีข้อมูลเชิงลึกให้แสดง

โปรโมทโพสต์

ความรู้สึกทั้งหมด

48ดอกไม้ ชายแดน, Noey Waratthaya และ คนอื่นๆ อีก 46 คน

1 ความคิดเห็น

แชร์ 4 ครั้ง

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์

แฟนตัวยง

ทิพย์วรรณ เปล่งปลั่ง

สติกเกอร์ ซาลาเปากับนุ่มนิ่ม A boy and girl are on top of a hill. They have their arms raised and are happy and shouting. The word 'Super!' is written in Thai above them.

เขียนความคิดเห็น…

คุณกำลังแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Siam Yokhasai หากต้องการโต้ตอบในฐานะของ ทับไทรโพสต์ ให้ไปที่ Meta Business Suite

ทับไทรโพสต์28 มีนาคม เวลา 16:43 น.  · โรงเรียนวัดทับไทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนชายประจำจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2567 ไม่มีข้อมูลเชิงลึกให้แสดงโปรโมทโพสต์ความรู้สึกทั้งหมด85Patcharee Pui Sirimul, ดอกไม้ ชายแดน และ คนอื่นๆ อีก 83 คนแชร์ 5 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…คุณกำลังแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Siam Yokhasai หากต้องการโต้ตอบในฐานะของ ทับไทรโพสต์ ให้ไปที่ Meta Business Suiteทับไทรโพสต์28 มีนาคม เวลา 16:11 น.  · โรงเรียนวัดทับไทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ปีการศึกษา 2567 ไม่มีข้อมูลเชิงลึกให้แสดงโปรโมทโพสต์ความรู้สึกทั้งหมด48Patcharee Pui Sirimul, ดอกไม้ ชายแดน และ คนอื่นๆ อีก 46 คนแชร์ 1 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…คุณกำลังแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Siam Yokhasai หากต้องการโต้ตอบในฐานะของ ทับไทรโพสต์ ให้ไปที่ Meta Business Suiteทับไทรโพสต์25 มีนาคม เวลา 17:44 น.  · โรงเรียนวัดทับไทร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ปีพ. ศ. 2567 ใน โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทดสอบ ทั้งหมด 13 คน นักเรียนสามารถผ่านการทดสอบในรอบแรกและได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คุณครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน เด็กๆ เก่งมาก และ ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และพัฒนาตนเองต่อไป ไม่มีข้อมูลเชิงลึกให้แสดงโปรโมทโพสต์ความรู้สึกทั้งหมด75นันทมณี อรรถบท, ดอกไม้ ชายแดน และ คนอื่นๆ อีก 73 คนแชร์ 5 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…คุณกำลังแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Siam Yokhasai หากต้องการโต้ตอบในฐานะของ ทับไทรโพสต์ ให้ไปที่ Meta Business Suiteทับไทรโพสต์25 มีนาคม เวลา 17:15 น.  · ประกาศโรงเรียนวัดทับไทร แจ้งนักเรียนแต่ละระดับชั้น รับผลการเรียนในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. – 11.30 น. สถานที่ โรงยิมอาคารเขาคิชฌกูฏหากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกมารับในวันดังกล่าวสามารถรับผลการเรียนได้ในวันเปิดเทอมไม่มีข้อมูลเชิงลึกให้แสดงโปรโมทโพสต์ความรู้สึกทั้งหมด55Patcharee Pui Sirimul, นันทมณี อรรถบท และ คนอื่นๆ อีก 53 คนแชร์ 2 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…คุณกำลังแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Siam Yokhasai หากต้องการโต้ตอบในฐานะของ ทับไทรโพสต์ ให้ไปที่ Meta Business Suiteทับไทรโพสต์21 มีนาคม เวลา 10:07 น.  · VTR บัณฑิตน้อยอนุบาลปีที่ 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25660:00 / 7:56ไม่มีข้อมูลเชิงลึกให้แสดงโปรโมทโพสต์ความรู้สึกทั้งหมด96คุณ, นันทมณี อรรถบท, ดอกไม้ ชายแดน และ คนอื่นๆ อีก 93 คน1 ความคิดเห็นแชร์ 11 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์แฟนตัวยงน.ส.จุฑามาศ ศอกจะบกรับใบจบวันไหนค่ะ1 สัปดาห์ถูกใจตอบกลับ
เขียนความคิดเห็น…คุณกำลังแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Siam Yokhasai หากต้องการโต้ตอบในฐานะของ ทับไทรโพสต์ ให้ไปที่ Meta Business Suiteอัลบั้ม พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566ทับไทรโพสต์19 มีนาคม เวลา 21:30 น.  · วันที่ 19 มีนาคม 2567 โรงเรียนวัดทับไทรได้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสังเวียน มาลาทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับไทรเป็นประธานในพิธี ภายในงานได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษา และให้นักเรียนเกิดวามรักความผูกพันที่ดีต่อสถานศึกษา คณะครู และ มิตรภาพในโรงเรียน+256ไม่มีข้อมูลเชิงลึกให้แสดงโปรโมทโพสต์ความรู้สึกทั้งหมด57Patcharee Pui Sirimul, นันทมณี อรรถบท และ คนอื่นๆ อีก 55 คนแชร์ 3 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…คุณกำลังแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Siam Yokhasai หากต้องการโต้ตอบในฐานะของ ทับไทรโพสต์ ให้ไปที่ Meta Business Suiteทับไทรโพสต์18 มีนาคม เวลา 20:56 น.  · ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดทับไทรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันสำเร็จการศึกษา ในวันพรุ่งนี้ 19 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดทับไทร ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปไม่มีข้อมูลเชิงลึกให้แสดงโปรโมทโพสต์ความรู้สึกทั้งหมด74คุณ, ดอกไม้ ชายแดน, Noey Waratthaya และ คนอื่นๆ อีก 71 คนแชร์ 4 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…คุณกำลังแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Siam Yokhasai หากต้องการโต้ตอบในฐานะของ ทับไทรโพสต์ ให้ไปที่ Meta Business SuiteManeewan Chansamutกำลังใช้งาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *