ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี ตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ ที่ปรึกษา IQA ของ สพฐ. ระดับภูมิภาค ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การทดลองใช้ต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา รางวัล IQA AWARD ของโรงเรียนวัดทับไทร

Read more