วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Latest:
โรงเรียนวัดทับไทร
รอบรั้วกิจกรรม

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดทับไทรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอเชิญผู้ปกครองนักเร

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนวัดทับไทรได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา “ประดู่น้ำเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 (Sport day) โดยมีนายธงชัย แพรงาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายสังเวียน มาลาทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับไทร เป็นประธานในพิธี

ซึ่งทางโรงเรียนได้ปร

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทับไทรขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา2567

ผู้บริหารคณะครูและนั

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนวัดทับไทร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกในกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี

โรงเรียนวัดทับไทร ขอ

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

กิจกรรมการสอบวัดผลประเมินคุณภาพผู้เรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดทับไทร

นที่ 6 – 8 มีน

Read More