วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024
Latest:
โรงเรียนวัดทับไทร
รอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนวัดทับไทร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2566 เฉลี่ยรวมสูงที่สุดในโรงเรียน ซึ่งมี 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดทับไทร ขอ

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนวัดทับไทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนชายประจำจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวัดทับไทรขอแ

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนวัดทับไทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวัดทับไทรขอแ

Read More