วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024
Latest:
โรงเรียนวัดทับไทร
รอบรั้วกิจกรรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดี “นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี” เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับไทร วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:09 น. ณ โรงเรียนวัดทับไทร

ยินดีต้อนรับ และ ขอเ

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

ผู้ปกครองนักเรียนที่จะติดต่อเรื่องย้ายเข้า – ย้ายออก สามารถมาติดต่อที่โรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ประกาศโรงเรียนวัดทับ

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี ผู้

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวนิษา ธาตุชัย ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ จากการผ่านการประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนวัดทับไทรขอแ

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับไทร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดทับไทร ร่วมสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระวิษณุ ศาลเจ้าที่ และ ศาลตายาย

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนวัดทับไทร ยินดีต้อนรับ นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับไทร ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนวัดทับไทร คณ

Read More
รอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนวัดทับไทรขอขอบคุณนางบุษบา เหมะวิศัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทับไทรตลอดมา

โรงเรียนวัดทับไทรขอข

Read More